İslamda Siyasət və Idarəetmə

Document Type: Takhasosi

Author

“əl-Mustafa” Beynəlxalq Open Universiteti magistri

Abstract

Siyasət insan həyatının bütün sahələrinə təsir edir. O, yalnız ən incə sənəd deyil, o, habelə sosial varlıq kimi insanın özünü təsdiqinin mühüm ünsürüdür. Aristotel demişdir: “Siyasətdən kənar cəmiyyət yoxdur.” “İnsan ictimai siyasi  heyvandır (canlıdır).”  Cəmiyyətdə yaşayıb siyasətdən asılı olmamaq mümkün deyil.

Keywords

Main Subjects


 1. İbni Əbil Hədid. Şərhe Nəhcül-bəlağə. cild 4. səh 160.
 2. Səhifeyi Nur. Rza Şahın Ayətullah Kaşani barəsində sözü. cild 1. səh 6. cild 83. səh 217.
 3. İmam Xomeyni və əndişeye hökuməte İslam.
 4. Suruş Məhəmməd. “Din və dövlət dər əndişeye İslami”. səh 120-126.
 5. Həcc surəsi. 41-ci ayə.
 6. Hədid surəsi. 25-ci ayə.
 7. Maidə surəsi. 8-ci ayə.
 8. Nəhl srəsi. 16-cı ayə.
 9. Nisa surəsi. 75-ci ayə.
 10. Dünyanı idarəetmə prinsipləri”. mövzusunda professor Viktor Yefimovun  mühazirəsi.
 11. “Tarixin var olmuş ən böyük imperiyaları”. Qaynaq: Vikipediya.