جایگاه ادبیات آیینی در آموزش مجازی مفاهیم دینی

Document Type: Takhasosi

Authors

Professor/ Al-Mustafa Open University

Abstract

با گسترش فضای مجازی و افزایش راه­های ارتباطی، دسترسی به مطالب و محتواهای علمی و هنری بسیار آسان شده است. با استفاده از این ظرفیت عظیم می‌توان با بهره‌گیری از قالب‌های هنری به­ترویج و گسترش غیر مستقیم آموزه‌های دینی پرداخت.
یکی از انواع هنرهای دینی که در صورت عرضه مناسب توانایی جذب و تأثیرگذاری بالایی دارد، ادبیات آیینی است؛ این­ گونه ادبی علاوه بر غنای محتوایی، جذابیت لفظی و شنیداری نیز دارد و می‌تواند سبب جذب مخاطبان مختلف به محتواهای دینی ‌شود؛ هم­چنین می‌توان با بهره‌گیری هوشمندانه از امکانات متنوع فضاهای مجازی، محتوای والا و گیرای ادبیات آیینی را به­سهولت و گستردگی در اختیار مخاطبان قرار داد که سایت‌ها و وبلاگ‌ها، نرم‌افزارهای کاربردی و شبکه‌های اجتماعی از جمله امکاناتی هستند که می‌توان با عرضه انواع مختلف ادبیات آیینی در این برنامه­ ها، طیف‌های مختلفی از کاربران و مخاطبان را تحت تأثیر قرار داد و به ­ترویج و تعمیق عواطف مذهبی و دانش‌های دینی در آن‌ها همت گماشت.
در این پژوهش، به همین مسئله- قابلیت‌های ادبیات آیینی در ترویج معارف دینی و بهره‌مندی از امکانات فضای مجازی برای عرضه این نوع ادبی- پرداخته و پیشنهادهایی برای بهره‌مندی حداکثری از این قابلیت‌ها و امکانات ارائه شده است.

Keywords

Main Subjects


  1. آذر، امیر اسماعیل؛ (1379). شکوه عشق. تهران:‌ انتشارات سخن.
  2. جعفری روحی، وحیده؛ (1388). تأثیر موسیقی بر یادگیری زبان فارسی. پایان­ نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
  3. حسینی رکن‌آبادی، سید مهدی؛ (1394). آیین شورآفرینی. تهران: انتشارات آرام دل.
  4. درزی، علی؛ (1380). دانش زبان. تهران: نشر نی.
  5. شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ (1370). موسیقی شعر. چاپ3. تهران: انتشارات آگاه.
  6. فتوحی، محمود؛ عباسی، حبیب‌الله؛ (1388). درسنامه دانشگاهی فارسی عمومی. تهران: انتشارات سخن.
  7. مجاهدی، محمدعلی؛ (1379). شکوه عاشورا در شعر فارسی. تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه.
  8. مددپور، محمد؛ (1388). حقیقت و هنر دینی. تهران: انتشارات سوره مهر.
  9. مرشدی‌زاده، علی؛ (1392). ظرفیت فرآوری جهان اسلام در فضای مجازی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.